Algemene Voorwaarden

Prijs

De huurprijs bedraagt €110,- per dag in het laagseizoen (januari t.e.m. juni en september t.e.m. december), en €135,- per dag in het hoogseizoen (juli en augustus). Alle bedragen zijn incl. BTW 21%.

De waarborg bedraagt €1.250,-.

In het laagseizoen wordt een servicekost van €45 gerekend bij huur van 1, 2 of 3 nachten. Vanaf de vierde nacht vervalt deze servicekost.

Enkel in het hoogseizoen wordt er bij huur van 3 weken wordt er een korting verrekend van 5% op de derde week, vanaf 4 weken bedraagt de korting 10% vanaf de 15e dag.

In juli en augustus wordt er steeds verhuurd van zaterdag tot zaterdag; afhaling vanaf 14u, terugbrengen voor 9u. Bij laattijdig terugbrengen worden de dagen in rekening gebracht per begonnen dag. Tijdens het laagseizoen kunnen de ophaal – en terugbrengmomenten in overleg met Natural Nomads afgestemd worden.

Per huurdag is 250km inbegrepen, daarboven is er een toeslag van €0.25 per gereden kilometer boven de 250km/dag van toepassing.

De betaling gebeurt als volgt:

De waarborg kan naar keuze overgeschreven worden samen met het eindsaldo, of contant worden meegegeven bij ophaling. De waarborg wordt terugbetaald op de dag van terugkomst, tenzij er schade is aan het voertuig. In dit geval wordt binnen de 14 dagen de schade begroot, en het resterende saldo van de waarborg wordt teruggestort.

Niet tijdig betalen van deze bedragen zal aanleiding geven tot annulatie van de huur, zonder recht op teruggave van de reeds betaalde voorschotten.

De betaalde voorschotten zijn definitief verworven door de verhuurder. Opzegging van de huurovereenkomst door de huurder geeft geen aanleiding tot terugbetaling. Het is echter wel mogelijk om een annulatieverzekering af te sluiten voor 5,75% van het verhuurbedrag.

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder verbindt zich er toe een gereinigd voertuig in goede technische staat ter beschikking te stellen van de huurder.

Het voertuig is voorzien van gevulde drinkwater-, brandstof- en gastank.

Het voertuig is voorzien van 2 kampeerstoelen, tafel, een kookuitrusting en bestek.

Voor afreis wordt een degelijke uitleg gegeven aan de huurder, waarin alle bijzondere aspecten van de kampeerwagen tegenover een personenwagen worden besproken.

Bij twijfel onderweg is het steeds toegestaan om de verhuurder te contacteren voor informatie op +32 491 86 14 37: indien dringend telefonisch, indien niet dringend liefst via SMS of WhatsApp (eventueel met begeleidende foto).

Het voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, eigen schade en diefstal met een vrijstelling van €1250,- per schadegeval. In geval van meerdere (afzonderlijke) schadegevallen kan er dus een schadevergoeding van toepassing zijn die hoger ligt dan de betaalde waarborg.

Verplichtingen van de huurderDe voorschriften van de constructeur dienen te allen tijde worden gerespecteerd.

Het is toegestaan om 12v accessoires aan te sluiten op de daartoe voorziene aansluitingen, het is niet toegestaan om zelf veranderingen aan te brengen in de technische installatie van het voertuig.

De huurder zal enkel diesel tanken bestemd voor het wegvervoer (B7 of B10, EN590), indien nodig zal de huurder ook AdBlue bijtanken, enkel aangekocht in afgesloten containers in tankstations. De kosten van deze AdBlue mag de huurder in mindering brengen van de huurkost.

De huurder zal het waterreservoir van de camper enkel bijvullen met drinkwater, en niet verontreinigen met enig product zonder toestemming van de verhuurder.

Indien het voertuig aangeeft dat er vloeistof in de motorruimte dient te worden bijgevuld, zal de huurder dit doen met een kwaliteit zoals beschreven in de meegeleverde handleiding van het voertuig. Bij twijfel of onvoldoende ervaring is het geen probleem om de verhuurder te contacteren, of de reisbijstand op te roepen.

De huurder zal de geldende verkeersregels respecteren, en staat persoonlijk in voor de gemaakte (verkeers)overtredingen die gemaakt worden tijdens de huurperiode, ook na de terugbetaling van de waarborg blijft hij aansprakelijk voor gemaakte overtredingen.

Enkel de huurder en zijn passagiers, met geldig rijbewijs cat. B mogen het voertuig besturen. Voor bestuurders van minder dan 23 jaar is een bijkomende vrijstelling van €350,- van toepassing.

De huurder zal elk mankement, ongeval, schade en meldingen van de boordcomputer onmiddellijk melden aan de verhuurder en de bijstandsverzekeraar. Bij meldingen die worden aangegeven met een rood waarschuwingslampje zal hij het voertuig zo snel mogelijk veilig parkeren en niet verder rijden alvorens een diagnose werd gemaakt.

De huurder is verplicht om alle gevolgschade na een ongeval of panne zo veel mogelijk te beperken. Bij een ongeval zal hij het Europees aanrijdingsformulier correct invullen. Bij twijfel zal hij steeds de lokale politiediensten oproepen om de nodige vaststellingen te doen.

Roken is strikt niet toegelaten in het voertuig.

Transporteren van verboden en/of gevaarlijke stoffen is uitdrukkelijk verboden.

Bij inbeslagname van het voertuig omwille van schending van deze voorwaarden of het niet naleven van de plaatselijke wetgeving loopt de verhuur van het voertuig verder zolang het voertuig niet wordt teruggebracht.De huurder zal het voertuig als een goede huisvader behandelen en onderhouden, en enkel gebruiken op de openbare weg en publieke locaties binnen de landen zoals aangegeven op de verzekeringskaart. Het voertuig zal niet gebruikt worden ‘off road’, voor wedstrijddoeleinden, of voor wederverhuur.

Terugbrengen van het voertuig

De huurder zal het voertuig terugbrengen uiterlijk op het moment zoals bepaald in deze overeenkomst, in een ‘normale’ schone staat, zowel binnen als buiten.

De brandstoftank dient volledig gevuld te zijn, alle watertanks leeg, en het voertuig dient ontdaan te zijn van alle afval en persoonlijke eigendommen van de huurder.

Gas, AdBlue en schoonmaakproducten dienen niet te worden aangevuld.

Volgende tarieven zijn van toepassing indien er niet aan de voorwaarden is voldaan. De kosten worden in mindering gebracht van de huurwaarborg. 

Laatste wijziging: 01/04/2023

Natural Nomads Logo Wide
BE 0783.733.868
Natural Nomads Sticker Logo

Proudly powered by Kariboe

Vestiging Leuven:
Ambachtenlaan 8, 3001 Heverlee (Leuven)

Vestiging Puurs (Antwerpen):
Schaafstraat 91, Puurs-Sint-Amands

Maatschappelijk zetel: Bergstraat 26, 3360 Bierbeek

Natural Nomads Sticker Logo

Proudly powered by Kariboe

Vestiging Leuven:
Ambachtenlaan 8, 3001 Heverlee (Leuven)

Vestiging Puurs (Antwerpen):
Schaafstraat 91, Puurs-Sint-Amands

Maatschappelijk zetel: Bergstraat 26, 3360 Bierbeek

Natural Nomads Sticker Logo

Proudly powered by Kariboe

Vestiging Leuven:
Ambachtenlaan 8, 3001 Heverlee (Leuven)

Vestiging Puurs (Antwerpen):
Schaafstraat 91, Puurs-Sint-Amands

Maatschappelijk zetel: Bergstraat 26, 3360 Bierbeek